יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית תקנון דבר המנהל חדר מורים יצירת קשר

תקנון התלמידים בית הספר "נעם-רחל" מעלה מכמש מבוא תקנון בית הספר, הינו קובץ נהלים שבא להסדיר את אורחות החיים בבית הספר במהלך שעות הלימודים. התקנון אינו מחליף תהליכים חינוכיים ואינו מתייחס ללב העשייה הפדגוגית. מטרתו לשרטט את גבולות האסור והמותר ולהגדיר את הנורמות הבית ספריות הנדרשות, על מנת לאפשר שגרה טובה ובריאה לתלמידים, למורים ולכל הבאים בשערי בית הספר. התקנון הינו תוצר של דיונים שנעשו במועצה הפדגוגית של בית הספר, ונוסח על ידי צוות ההנהלה. חלק זה של התקנון נועד לתלמידים והוריהם, ואינו כולל דרכי אכיפה וטיפול מפורטים, מתוך האמונה שרוב התלמידים זקוקים להוראות ברורות כיצד להתנהג ומסתפקים בהם. בתקנון המורחב, המיועד למורים, מפורטים דרכי הטיפול והענישה הנדרשים, וניתן לעיין בו במשרד בית הספר. מעת לעת, ייבחן התקנון לאור המציאות המשתנה וההערות שיתקבלו, וייתכנו עדכונים לפי הצורך. פרקי התקנון א. נוכחות ב. התנהגות בשיעור ג. התנהגות בהפסקות ד. אלימות ה. לבוש והופעה ו. שפה נקייה ז. הקפדה על ציוד ח. שונות א. חובת הנוכחות: · נוכחות בשיעור: כל תלמיד חייב להיות נוכח בשיעור מראשיתו ועד סופו. אין לצאת מהשיעור ללא רשות המורה. · היעדרות מוצדקת: תלמיד שלא מגיע לבית הספר בגלל מחלה או סיבה מוצדקת אחרת, נדרשים הוריו להודיע על כך לבית הספר. עם חזרתו של הילד ממחלה וכדומה, על ההורים לציידו בפתק המציין את סיבת ההיעדרות. במידה ונעדר 5 ימים ומעלה - על התלמיד להביא אישור רופא. · היעדרות משיעור במהלך היום: תלמיד שנעדר משיעור, ולא נראה באזור הכיתה, יצא תלמיד מהכיתה לחפשו. במידה ולא נמצא, יצא איש צוות לחפשו בשטח בית הספר. · יציאה משטח ביה"ס: במידה וקיים חשש, שהתלמיד יצא משטח ביה"ס ללא רשות, ואינו נמצא בסביבה הקרובה של בית הספר, יקבלו ההורים הודעה על כך, במקביל להמשך חיפוש בסביבה הקרובה לבית הספר. במידת הצורך, יחל חיפוש ע"י רבש"ץ היישוב. במידה והתברר שתלמיד עזב את שטח בית הספר ללא רשות, תיערך לו שיחת ברור ולאחר מכן יקבל התראה בעל-פה ומכתב להורים. בפעם השנייה, יושעה התלמיד מביה"ס ויחזור עם הוריו, על מנת להחליט על המשך דרכו, לאור העובדה שהצוות אינו יכול לקחת אחריות על מי שאינו נמצא בשטח ביה"ס. · תחילת היום: יום הלימודים מתחיל בשעה 8:00, ועל כל תלמיד להיות נוכח בכיתתו בשעה זו. על מנת למנוע הפרעה למהלך תחילת הלימודים בכיתות יינעל שער ביה"ס בבוקר וייפתח אחת לרבע שעה, כדי לאפשר כניסה מרוכזת של מאחרים. שמות המאחרים יירשמו למעקב. · שיעורים במהלך היום: תחילת השיעור לפי לוח הצלצולים של בית הספר. אין לחכות למורה מחוץ לכיתה. עם הישמע הצלצול על התלמידים להיכנס לכיתות גם אם המורה לא הגיע. · טיפול משמעתי: תלמידים המאחרים באופן קבוע, צריכים לדעת שהם עלולים לאבד את ההפסקה. תלמיד שלא מסוגל לחזור בזמן מההפסקה – לא יצא להפסקה כדי לא לאחר. במקרים חריגים, ניתן להשאיר תלמיד לאחר הלימודים להשלים חומר שהחסיר באיחוריו, עם השגחה ולאחר תאום עם ההורים. ב. התנהגות בשיעור · קבלת המורה: עם כניסת המורה לשיעור יעמדו כל התלמידים ויברכו ברכת "שלום המורה". · ציוד: יש להגיע לשיעור עם הציוד הנדרש. הן הלימודי- כגון ספרים ומחברות והן ציוד העזר- כגון קלמר. הציוד יהיה מוכן על השולחן לפני תחילת השיעור. · ישיבה במקום: אין לקום במהלך השיעור ללא רשות המורה. מחנך הכיתה רשאי לקבוע נוהל כיתתי המאפשר קימה לעניינים מוגדרים מראש כגון: לפח האשפה וכדומה. · הפרעה: אין לדבר בשיעור ללא רשות, להשמיע קולות, ולעשות דברים שמסיחים את דעת התלמידים מהלימוד בכיתה. תלמיד שיפריע למהלך התקין של השיעור - צפוי להיענש. · יציאה לשירותים: על התלמידים להתפנות בשירותים בזמן ההפסקות. במידת הצורך, יאפשרו המורים לצאת לשירותים בזמן השיעור באישור בלבד. בכל מקרה, לא יצא יותר מילד אחד החוצה. אם ההיתר לצאת לשירותים ינוצל באופן לא ראוי ניתן לעכב את היציאה לזמן קצוב. · הקשבה והשתתפות: מטרת השיעור היא למידה והתקדמות, לכן כל תלמיד ישתדל להקשיב ולהשתתף בשיעור כנדרש. אין להסתפק רק ב"סור מרע", לא להפריע, יש גם לקיים "עשה טוב". · ביצוע מטלות: במהלך השיעור התלמיד נדרש לבצע מטלות שונות כגון קריאה, כתיבה ועוד. משימות אלו הן חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה וכל תלמיד מחויב בהן. · יומן התלמיד: כל תלמיד חייב להגיע עם יומן התלמיד לביה"ס. היומן משמש את התלמיד לרישום שיעורי בית ומבחנים. ומשמש את המורה ככלי תקשורת עם ההורים לטוב ולמוטב. ג. התנהגות בהפסקות · הזכות להפסקה: יציאה להפסקה הינה זכות לתלמיד ויש להקפיד שלא לפגוע בה. עם זאת, ניתן לשלול זכות זו מתלמיד בגלל ענייני משמעת. · מטרת ההפסקה: ההפסקה נועדה למנוחה בין השיעורים, יצירת קשרים חברתיים, משחק והנאה. תלמיד שינצל את ההפסקות לדברים אסורים לא יצא להפסקה. · משחקים אסורים: כל משחק שיש בו הפעלת כוח פיזי אסור והינו בגדר משחקים העלולים להביא לפציעה או אלימות (עיין עוד בסעיף אלימות). אסור לשחק במקלות, זריקת אבנים או חפצים שונים, אין לגעת בחפצים חדים ומסוכנים ויש לדווח על כל מפגע בטיחותי בחצר. · טיפוס על עצים וגגות: אין לטפס על עצים. זה מסוכן ולעיתים אף פוגע בעץ. אסור לטפס על גגות בית הספר. אב בית הספר, יעלה מדי שבוע לגג להוריד כדורים וכדומה. · הופעה ולבוש: גם בהפסקות יש להקפיד על הופעה ראויה. יש לשמור על צניעות גם בזמן משחק ואין לשחק ללא כיפה על הראש. רצוי לשחק בהפסקה עם כובע כדי שהכיפה לא תיפול. · אוכל בהפסקות: אין לאכול מחוץ לכיתות. עם גמר הארוחה יש לברך לפני היציאה להפסקה. · חדר מורים ומורה תורן: בזמן ההפסקה גם המורים צריכים לנוח. אין להיכנס לחדר מורים ויש להשתדל לא לפנות למורים בזמן ההפסקה, אלא אם מדובר על מקרה חריג כגון בקשת עזרה במקרה אלימות. לכל עזרה, יש לפנות למורה תורן המסייר בין הכיתות בהפסקה. · מגרשים: יש להקפיד על משחק במגרשים לפי "לוח מגרשים" שפורסם על ידי המורים. · כניסה לכיתות: אין לתלמיד להיכנס לכיתה שאינה כיתתו ללא רשות חברי הכיתה. במקרה שרוצים לקרוא לתלמיד מהכיתה האחרת, ניתן לקרוא לו מבחוץ או לבקש ממישהו שיקרא לו. בכל מצב, אין לקבוצת תלמידים להיכנס לכיתה אחרת ללא אישור מורה. במידה ותתפתח מריבה, עיקר האשמה תיפול על קבוצת התלמידים, שנכנסה לכיתה האחרת ללא רשות. · משחק בין כיתות: אין לתלמידי הכיתות הגבוהות לשחק עם כיתות נמוכות בהפסקות, ברמה הכיתתית. כמו כן, אין לבנים ובנות לשחק יחדיו בהפסקות מכיתה ד' ומעלה. ד. אלימות · הגדרה: כל הפעלת כוח של תלמיד על חברו נגד רצונו נכללת בהגדרת אלימות. · אלימות ב"צחוק" ומשחקים אגרסיביים: הניסיון מלמד שמקרי אלימות רבים מתפתחים מתוך "משחקי אלימות" היוצאים מכלל שליטה. לכן, אסורים כל המשחקים בעלי אופי אלים כמו דחיפות, אגרופים, משיכות חזקות, וכל מגע פיסי אגרסיבי. · סיוע לאלימות: יש להתרחק מכל סיוע לאלימות כגון עידוד חברים לאלימות, עמידה מסביב לזירת אירוע וקריאות עידוד. המסייעים לאלימות שותפים לעבירה ועשויים להיענש. · הפרדה וקריאה למורה: במקרה שהתפתחה מריבה, יש לקרוא מיידית למורה, ולנסות להרגיע את הרוחות בדיבור. אין להפריד בכוח בין הניצים, מחשש להיגררות למריבה. תלמיד שאינו יכול להפריד מבלי להצטרף למריבה – אל יתערב ויסתפק בקריאה למורה. · טיפול משמעתי: תלמיד המעורב באלימות יטופל משמעתית מרמת שיחת הבהרה ודיווח להורים ועד מכתב התראה והשעיה מהלימודים. ה. לבוש והופעה · ניקיון: יש להגיע לבית הספר עם בגדים נקיים ומכובדים. · לבוש סולידי: אין ללבוש בגדים בעלי אופי "צעקני" כגון: צבעוני מדי, מקושקש, עם תמונות או כיתוב שאינו מתאים לרוח בית הספר. במקרה של ספק אם בגד מתאים או לא – תכריע ההנהלה. · נעליים: יש לבא עם נעליים או סנדלים בלבד. אין לבא לבית הספר עם נעלי בית, "כפכפים" לסוגיהם או כל נעל הרגילים להסירה מהרגל. בכל מקרה אין להסתובב יחפים בבית הספר. · תלבושת אחידה: בשלב זה לא תונהג "תלבושת אחידה" בבית הספר. בית הספר אינו שולל אפשרות זו, הנהוגה בבתי ספר רבים בכל הארץ, ולפי הצורך ישקול הצעה זו. · תלבושת ספורט: יש להקפיד על תלבושת ספורט בכל שיעור חינוך גופני, על פי דרישת המורים. תלמיד שיגיע ללא תלבושת מתאימה - לא יורשה להשתתף בשיעורי חנ"ג. לבוש הבנים · כיפה: כל תלמיד חייב להגיע עם כיפה לבית הספר. אין לבוא עם כובע במקום כיפה ואין לשבת עם כובע בזמן השיעורים. מותר לחבוש כובע, בנוסף לכיפה, בזמן ההפסקות. · ציצית: כל תלמיד חייב להגיע לבית הספר עם ציצית מתחת לחולצה. · אביזרי אופנה: אסור לבנים ללבוש בבית הספר אביזרי אופנה כגון שרשראות, צמידים וכדומה. מורה רשאי לקחת חפץ שכזה ולהשיבו בסוף היום לקראת ההליכה הביתה. בפעם השנייה, ניתן לקחת את החפץ ולהשיבו להורים בלבד. לבוש הבנות · חצאית: אורך החצאית צריך לכסות את הברך גם בישיבה. · מכנסיים: אין לבוא לבית הספר עם מכנסיים מכל סוג שהוא. בימי הקור, מותר לבוא עם מכנסיים המיועדות לבנות, מתחת לחצאית. · חולצות: החולצה צריכה להיות ללא מחשוף, המכסה את הבטן בכל מצב ובעלת שרוולים, לפחות עד אמצע הזרוע. (היינו אמצע המרחק בין כתף למרפק). · שיער, איפור ותכשיטים: העיקרון המנחה בנושאים אלו הוא עיקרון הבולטות. לכן יש להימנע מכל הופעה בולטת. מחנכת הכיתה, תקבע את מדובר בחריגה. במקרה של ספק תכריע ההנהלה. ו. שפה נקייה · דיבור מנומס: יש לשמור על דרך ארץ והליכות נאותות בתחום הדיבור. על התלמיד לפנות למורה בתואר "המורה". אין לקרוא למורה בשמו הפרטי. גם הפנייה לחברים תהיה בדרך מכובדת ומנומסת. · קללות וניבולי פה: יש להיזהר מלנבל את הפה במילים גסות או קללות. דיבורים אלה משחיתים את הנפש ופעמים רבות גורמים לאלימות בין חברים. · שמירת הלשון: יש להימנע מלדבר לשון הרע ורכילות על חברים. עברה זו גורמת לפירוד וסכסוך רב בין חברים. · הצקות והקנטות: העיקרון המרכזי הוא "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך". התלמיד יקפיד שלא לומר לחברו דבר, שהוא עצמו, לא היה רוצה שיאמרו לו. ז. שמירה על ציוד · שמירה על ניקיון: כל תלמיד אחראי על ניקיון מקומו, כיתתו וסביבתו. חל איסור חמור לזרוק לכלוך על הרצפה. · שמירה על ציוד: כל תלמיד אחראי על שלמות הציוד אותו קיבל בהשאלה מבית הספר. אין לחרוט על שולחנות וכסאות, אין לקשקש על ריהוט או קירות ואין להדביק שום דבר על ריהוט בית הספר למעט דברים בודדים, כגון מערכת שעות, באישור מחנך ובתאום עם המנהל. · תורני כיתה: בכל כיתה ימונו תורני כיתה שיהיו אחראים על ניקיון הכיתה וסידורה. התורנות נעשית כל יום בגמר הלימודים, והאחראי על ביצועה הינו מחנך הכיתה. · סדר וניקיון בחצרות: כל כיתה אחראית על ניקיון החצרות שסביבה. יש להקפיד על כך שלא יהיה ציוד זרוק בחוץ כגון: כיסאות, מטאטא וכדומה. · דיווח: תלמיד המבחין בדבר הטעון תיקון או ניקוי ידווח למחנכת או למזכירה או למורה צביה. · ציוד פרטי: יש להקפיד ולשמור על רכוש החברים. אין לקחת דבר של חבר ללא רשות, ויש להשיב אבידה לבעליה אם הלכה לאיבוד. בכל מקרה, אין להביא ציוד יקר ערך לביה"ס. ביה"ס לא יהיה אחראי על נזק או גניבה שייגרם לציוד פרטי שתלמיד הביא לביה"ס. · טיפול משמעתי: במידה וייגרם נזק לציוד ביה"ס יטופל המקרה ברמה החינוכית וברמה המשמעתית, כולל תשלום על הנזק. ח. שונות · טלפונים סלולאריים: ככלל, אין להביא טלפון סלולארי לבית הספר. תלמיד שהוריו מעוניינים שיישא טלפון סלולארי מסיבה זו אחרת, יידעו ההורים את מחנך הכיתה בבקשה ובסיבתה. בכל מקרה, אין להשתמש בטלפון נייד במהלך השיעורים או כל פעילות אחרת. · נגנים: אין להביא נגנים למיניהם לבית הספר ובכללם נגני mp3, mp4 ודומיהם. בית הספר אינו יכול להיות אחראי על התכנים המצויים בהם ואינו יכול לשמור עליהם מפני אבדן, נזק או גניבה. בנוסף, ביה"ס מעודד את התלמידים לנצל את ההפסקות לאינטראקציה חברתית ולא להתבודדות. · מים רותחים: מטעמי בטיחות, יש להרחיק מים רותחים מתלמידים. לכן, בית הספר לא יאפשר מילוי של מים חמים ל"מנה חמה" וכד' בחדר מורים. · אופניים, קורקינט, גלגיליות וכדומה: אין לנסוע בבית הספר בכל כלי על גלגלים כדוגמת אופניים ודומיהם. את האופניים יש להחנות מחוץ לביה"ס במקום שאינו מפריע לעוברים ושבים. · מוסיקה: אין להשמיע מוסיקה בבית הספר, ללא אישור המורה. הדבר נכון למוסיקה עברית או לועזית, קודש או חול. בכל מקרה יצטרכו להתמלא כמה תנאים בסיסיים: א. אישור מורה. ב. מוסיקה המתאימה לאווירה של בי"ס דתי. ג. המוסיקה תהיה בעוצמה נמוכה.

 
 
הכיתה שלי
תחומי הדעת
תכנית חודשית
קישורים מומלצים
גלריה
רב ביה"ס
למידה בשעת חירום